logos rw port

Buiten NL

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden buiten de Nederlandse grenzen gelegen, kunnen enkel na uitdrukkelijke toestemming van het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) worden geaccepteerd.

BuitenNL-fullpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners;
- Overige landen

Toetsing;

Aanvragen worden getoetst aan de Nederlands geldende norm Nota 4de Waterhuishouding (NW4) en de Sluftertoets (ZBT).

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier.
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Laboratoriumgegevens als csv bestanden digitaal verstrekken.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- EVOA beschikking als uitvoervergunning (kopie) land van herkomst.
- Waterbodemonderzoek volgens dat land geldende norm.


Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)