logos rw port

Gemeente Rotterdam

Hier toe behoren alle watergangen die binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam liggen en geen deel uitmaken van het herkomstgebied Rijn- MaasMonding (RMM) en/of tot het Haven Industrieel Complex (HIC).

Gemeente-Rotterdam-fulpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners;
- Gemeente Rotterdam. (GWR, OBR)

Toetsing;
 
Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets.
- Ondergrens klasse 3.
- Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier.
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, NUB III.

Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)