logos rw port

Haven Industrieel Complex (HIC)

Het Haven Industrieel Complex omvat het benedenrivierengebied, niet vallende onder het beheer van het Havenbedrijf Rotterdam NV en de Rijksoverheid, evenals het getijde gebied en de daarmee in openverbinding staande wateren, ten westen gelegen van de oostelijke begrenzing van de gemeente Rotterdam. De grens ligt iets ten oosten van de Van Brienenoordbrug ter hoogte van kilometerraai 992. De zuidelijke begrenzing ligt ter hoogte van de splitsing Hartelkanaal – Oude Maas kilometerraai 1002.

HIC-herkomstgebied-fullpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners;
- Derden.
- Gemeente Maassluis, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen.

Toetsing;

Sluftertoets.
- Ondergrens Zoute Bagger Toets (ZBT), voorheen de Chemische Toxiciteit Toets. (CTT)
- Bovengrens nvt.

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier (HIC).
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, MonsterCampagneRotterdam. (MCR)

Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten;
Facturatie via de afdeling HbR/MI/H&V (zie -4. Contacten).