logos rw port

Overige NL

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden die niet genoemd zijn in de voorgaande herkomstgebieden, kunnen enkel na toestemming van het ManagementTeam Slufter (MTS) worden geaccepteerd.

Rijksspecie-fullpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners;
- Derden / Hoogheemraadschappen / Waterschappen.
- Gemeenten / Provincies..

Toetsing;

Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets.
- Ondergrens klasse 3.
- Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd. 

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier.
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720.

Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)