logos rw port

Rijksspecie

Hier toe behoren alle watersystemen in het beheer van Rijkswaterstaat die niet behoren tot het herkomstgebied Rijn- MaasMonding (RMM).

Rijksspecie-fullpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners; 
- Rijkswaterstaat. (RWS).

Toetsing;

Nota 4de Waterhuishouding (NW4), Sluftertoets.
- Ondergrens klasse 3.
- Bovengrens nvt, echter is klasse 4 (NW4) de verontreiniginggraad, dient de Sluftertoets mede te worden aangeleverd.

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier.
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720.

Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)

Kosten;
RWS betaald geen bergingskosten.