logos rw port

Rijn-MaasMonding + AchterLandVerbinding (RMM + ALV)

Het Rijn-Maasmondinggebied omvat alle watergangen die in open verbinding staan met havens, vaarwegen, kanalen, als de bovenstrooms gelegen wateren die onderhevig zijn aan getijdenwerking.
Onder de achterlandverbindingen worden de hoofdtransportassen van de Rotterdamse havens naar Duitsland en Belgie en de direct hieraan gelegen watergangen gerekend. Economisch belang met de Rotterdamse haven moet aangetoond kunnen worden.

Rijn-MaasMonding-fullpage

Waterbodembeheerders/ontdoeners;
Vanuit het RMM herkomstgebied zijn dat het Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) en Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS-ZH).
Voor de achterlandverbindingen geldt;
- Derden / Hoogheemraadschappen / Waterschappen.
- Gemeenten / Provincies.

Toetsing;

Sluftertoets.
- Ondergrens Zoute Bagger Toets (ZBT), voorheen de Chemische Toxiciteit Toets. (CTT)
- Bovengrens nvt.

Bergingsverzoek;
- Aanvraagformulier.
- Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme.
- Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener.
- Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.
- Kubering per aangetroffen klasse verontreiniging.
- Locatietekening inclusief monsterpunten.
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720, MonsterCampagneRotterdam. (MCR)

Transportmiddelen;
Hopper.
Beunbak(schip). (gebruik, overslag bakkenzuiger i.o. met aannemer).
As. (uitgezonderd zandige vrachten. zf>60%)