logos rw port

Specie afkomstig uit welk herkomstgebied?

Rijn-MaasMonding 386x89
Haven-Industrieel-Complex 386x89
Gemeente-rotterdamn 386x89
zuidholland 386x89
Rijksspecie 3868x89
BuintenNL

Slufter


Vanaf 1 oktober 2011 worden de operations, beheer en onderhoud op/van de Slufter uitgevoerd door Boskalis Beheer Slufter vof (BBS). BBS is een combinatie van Boskalis Dolman bv en Boskalis bv. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening op een (eenzelfde) hoog niveau te houden, dus zal er niet veel veranderen voor u als klant. In de eerste periode zal het NINA-concept worden geïntroduceerd, wat staat voor No Injuries No Accidents. Dit bedrijfsbrede veiligheidsprogramma is gebaseerd op een aantal values (waarden) en rules (normen). U kunt hier meer over lezen op http://boskalis-nina.com. Wanneer wij u mogen verwelkomen op de Slufter zal dit nader worden toegelicht.

Luchtfoto-Slufter

De nieuwe toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakten 1 en 2 worden definitief vanaf 1 januari 2014 van kracht


De nieuwe eisen zijn vastgelegd in een verkeersbesluit van de gemeente Rotterdam van 22 mei 2012. Er is geen beroep aangetekend en daarmee is dit besluit definitief geworden. Het oude verkeersbesluit om al vanaf 1 januari 2013 strenge toegangseisen te stellen, vervalt.

 Meer> 

Contact:

Algemeen: 0181 - 362634
Acceptatie. 010-288 2813
slufter@boskalis.com

Besluit BodemKwaliteit

Depot Slufter heeft in haar vigerende WM vergunning geen wijziging ondergaan aangaande het BBK en zal dus uw partijen baggerspecie klasse 3 en 4 (NW4) conform het acceptatieprotocol, gewoon blijven accepteren.
Be- en verwerking van zandige (>60%) partijen klasse 3 (NW4) kan geschieden op één van de drie sedimentatiebekkens.
Deze bekkens hebben elk een volume inhoud van +/- 50.000 m3.