logos rw port

Waterbodembeheerders en ontdoeners


Alleen de beheerder van een betreffende waterbodem, de zogeheten ‘primaire ontdoener’ van de baggerspecie, kan een bergingsverzoek doen.

Machtiging van de ontdoener.
Als de ontdoener het verzoek laat behandelen door een advies-/ ingenieursbureau, aannemers of anders moet deze door de ontdoener hiertoe gemachtigd zijn.
Een schriftelijke machtiging moet aan het bergingsverzoek zijn toegevoegd.

Wie kunnen een bergingsverzoek indienen?  
 
Vraagteken
In principe accepteert de Boskalis Beheer Slufter verontreinigd baggerspecie van de volgende waterbodembeheerders en ontdoeners;

- Havenbedrijf Rotterdam NV (Joint venture Slufter)
- Rijkswaterstaat Zuid Holland (Joint venture Slufter)
- Rijksoverheid
- Provincies
- Gemeenten
- Hoogheemraadschappen
- Waterschappen

En derden;

- Bedrijven
- Particulieren
- Instellingen
- Stichtingen
- Verenigingen

De primaire ontdoener blijft ondanks dat er sprake kan zijn van een gemachtigde, eindverantwoordelijk.